தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா,பெண்ணா என்பதை கண்டறியும் அட்டவணை

பிறக்கும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா என்பதை கண்டறிவது பெண்ணின் வயது அது தரிக்கும் மாதத்தை வைத்து சீனர்கள் இப்படி ஒரு அட்டவணை மூலம் தெரிந்துகொள்கிறார்கள் அதுவும் சரியாகவே இருக்கிறதாம்.........உங்களுக்கு இந்த அட்டவனையை முதலே பிறந்தவர்களை  பரிசோதித்து செய்வதன்மூலம் இனி பிறக்கபோகும் பிள்ளையை நீங்களே தேர்வுசெய்யலாம்........
கர்ப்பம் தரிக்கும் போது பெண்ணின் வயது 
தரித்த மாதம் 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
January G B G B G B B G B G B G B B B G B B
February B G B G B B G B G B G B G G B G B G
March G B G G B G B B B G B G G B B B B G
April B G B G G B B G G B G G G G G B G B
May B G B G B B G G G G G B G G G G G G
June B B B G G G B B B G G B G G G G B G
July B B B G G B B G G B B B G G G G G G
August B B B G B G G B B B B B G G G B G B
September B B B G G B G B G B B B G G G G G G
October B B G G G B G B G B B G G G G G G G
November B G B G G B G B G G G G B G G G B B
December B G B G G G G B G B G G B B B B B B
கர்ப்பம் தரிக்கும் போது வயது 
தரித்த மாதம் 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
January G B G B G B G B B G
February B B G B G B G B G G
March B B G B G B G B G B
April G B B B B G B G B G
May B G B B G B G B B G
June G B G G B G B G B G
July G G B G B B G B G B
August G B G B G B B G B G
September B G B G B G B B G B
October B B G B G B G B B G
November B G B G B G B B G B
December B B G G G B G B G B

4 comments:

  1. ம் ஹூம் .இது சரிப்படாது.முதலில் பெண்ணின் வயதை சரியாக் கண்டுபிடிக்க ஏதாவது டேபிள் வைத்திருக்கிறார்களா சீனர்கள்.;-D

    ReplyDelete
  2. enda makan piranthap parththan sariyaakathaan irukku

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete