தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

ஒரு கணனியை இன்னுமொரு கணனியில் இருந்து இயக்க...........


ஒரு கணனியை இன்னுமொரு கணனியில் இருந்து இயக்க நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய இலவச மென்பொருள்...உதாரணம்;- உங்களால் இன்று அலுலகம் செல்லமுடியாத நிலை அலுவலகத்தில் உள்ள கணனியில் ஒரு வேலையை செய்யவேண்டிய நிலைமை வரும்போது இப்படியான சர்ந்தர்ப்பங்களிலும்,பெற்றோர்கள் பிள்ளைகள் இணையத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதை இன்னும்மொரு கணனி மூலம் பார்க்க இந்த மென்பொருள் பெரிதும் உதவும்..................
இங்கே அழுத்தவும்