தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

இணைய ஒளிபதிவி(web cam) யில் வித்தைகள்


ஒருவருடன் முகம் பார்த்து அரட்டை அடிக்கும்போது எங்கள் ஒளிப்பதிவு கருவியில் பல விளையாட்டுகளை இந்த மென்பொருள்மூலம் செய்யமுடியும், எங்கள் பின்ணனியை(Backgrounds) மாற்றலாம், நிறம் மாற்றலாம், புகைப்படம் போல மாற்றலாம், பதிவு செய்யலாம், இது ஒரு நகைச்சுவையாகவும் இருக்கும்..இவ்வாறான பல நன்மைகள் இதில் உண்டு.....முயற்சி செய்து பாருங்கள்
 தரவிறக்க..

1 comment: