தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!*********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!********தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா!!!

தொடரும் தோழர்கள்......................

இனி ஒரு விதி செய்வோம் அதை எந்த நாளும் காப்போம்.தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லையேல் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம்!!!!!!!!!!!!

மினஞ்சல் மூலம் எனது பதிவுகளுக்கு...

கணிணி திரையை படம் பிடிக்கும் சிறிய இலவச மென்பொருள்

கணிணியை உபயோகிக்கும் போது நடக்கும் மாறுதல்களை அல்லது சில செயல்பாடுகளை படமாக பிடிக்க பல மென்பொருள்கள் சந்தையில் கிடைக்கின்றன.ஆனால் Liksoft தயாரிப்பான இந்த மென்பொருள் கொஞ்சம் மற்றவற்றோடு வேறுபட்டுள்ளது.


இந்த மென்பொருள் மூலம் எடுக்கப்படும் படங்கள் தரமானதாகவும் முழு சன்னலையும் படம் எடுக்கும் வசதியும் உள்ளது. தற்போது இயக்க நிலையில் உள்ள சன்னல்கள், எந்த ஒரு செவ்வக வடிவ நிலை மற்றும் நீள்வட்ட நிலையிலும் படம் எடுக்க முடியும். மேலும் எதாவது செயல்திட்டம் அமைக்கும் போது நமக்கு பயன்படும். எங்கேயாவது விளக்கக் காட்சி காட்ட வேண்டும் என்றாலும் பயன்படுத்தலாம். மேலும் இதில் எடுக்கப்பட்ட படங்களை பல வடிவங்களில் சேமிக்கலாம்( jpg, gif,png)


தரவிறக்கச்சுட்டி :Download Liksoft Free Screen Capture

No comments:

Post a Comment